Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

Większość zgadza się, że rozwój powinien mieć jak najmniej negatywny wpływ na środowisko przy jednoczesnej jak największej użyteczności dla ludzi

i społeczeństwa. Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest idea zielonego wzrostu, którą obecnie popiera wiele ważnych instytucji i organizacji. Raporty OECD, Banku Światowego i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska zawierają podobne definicje zielonego wzrostu, który polega na zapewnieniu wzrostu i rozwoju przy jednoczesnym zrównoważonym zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi.

Jak to często bywa, gdy używa się słowa „wzrost”, nawet wyżej wymienione raporty unikają precyzowania, co on konkretnie oznacza. Żadna z definicji

nie wspomina w podstawowych zapisach o wzroście PKB, ale jednocześnie mówi się o zwiększeniu dochodów czy liczby miejsc pracy. Otwiera to przestrzeń

dla różnych interpretacji, a jedną z możliwych jest postrzeganie zielonego wzrostu jako formy twórczej destrukcji, w której rozwój technologiczny pociąga zasobom również zmiany i konwersje.

To, czy zielony wzrost należy interpretować jako przyjazną środowisku formę wzrostu PKB, czy  wzrost jakkolwiek 

inny sposób, ma oczywiście decydujące znaczenie dla oceny możliwości osiągnięcia różnych celów

zrównoważonego rozwoju.

 

 
 

Zielony wzrost co to takiego

30 września 2022