03 października 2022

Tworzenie osobistego obwarzanka

 

Tworzenie osobistego obwarzanka 

Badanie osobistych pączków, czym one są i jak mogą działać?

Autorka:  Zoe Gilbertson

07 Sierpień, 2021

    W naszej wirtualnej siedzibie w Cambridge prowadzimy ożywioną debatę dla członków. Dyskutowaliśmy nad pytaniem, czy możliwe jest stworzenie portretu pączka na poziomie obywatela lub indywidualnego gospodarstwa domowego? Zastanawiamy się, jak mogą wyglądać osobiste pączki i jak możemy je obliczyć. W dyskusji o osobistych pączkach W.E.I.R.D.-ów (western, educated, industrialised, rich and democratic - zachodnich, wykształconych, uprzemysłowionych, bogatych i demokratycznych osób)  jest coś z sytego samozadowolenia. Zwłaszcza, kiedy wiemy, że aby stworzyć sprawiedliwy i sprawiedliwy świat, wszyscy będziemy musieli dokonać radykalnych zmian. Wielu z nas ma nadzieję, że rząd przeforsuje tę kwestię poprzez ustawodawstwo i podatki. Wiemy też, że może to zająć bardzo dużo czasu, a czas to coś, czego nie mamy pod dostatkiem. Niektórzy z nas są niezwykle zdolni do prowadzenia niskoprofilowego stylu życia, korzystając z własnych wewnętrznych kompasów etycznych, ale wielu z nas wymaga delikatnego ponaglania lub chciałoby bardziej konkretnych wskazówek. Pierwszym pytaniem do omówienia jest to, w jakim stopniu osobista iteracja musi być oparta na obecnym diagramie i czy ta wizualizacja działa na poziomie osobistym? Jak zauważył jeden z członków: „chociaż wnętrze pączka Kate Raworth dotyczy spraw społecznych, a strona zewnętrzna planety, jest coś innego, co zamienia go w pączka; ma sufit i podłogę”. Główna ilustracja pączka przedstawia sprzężenie i napięcie społeczne i środowiskowe. Ważne będzie, aby każda osobista wizualizacja pączka niosła to przesłanie, chociaż może się okazać, że trzeba będzie go przedstawić w nieco inny sposób. Kolejne pytanie dotyczy gospodarstwa domowego. Ludzie często mieszkają z innymi, więc czy lepiej stworzyć domowy pączek,  czy indywidualną kalkulację? Co się dzieje, gdy jeden z członków gospodarstwa domowego wybiera lot transatlantycki? To prowadzi do dylematu, które pomiary danych są wykorzystywane do tworzenia pączka? Jak mielibyśmy je zmierzyć? Czy to w zasadzie nasz ślad węglowy? Jak sprawić, by wytyczne były proste, ale skuteczne?

Koła decyzji

    Czy potrzebujemy raczej koła decyzyjnego niż pączka? Koła decyzyjne są używane przez niektóre rady brytyjskie, na czele z kreatywnym przykładem Kornwalii, aby pomóc władzom w obliczeniu wpływu projektów i polityk. Kierownicy wypełniają jedno z tych kół podczas opracowywania projektu lub polityki, aby zilustrować pozytywne i negatywne skutki podejmowanej decyzji. Poniższy przykład ilustruje koło decyzyjne używane do zrozumienia kosztów/implikacji nowej ścieżki.

 

Koło decyzyjne Rady Hrabstwa Kornwalii

Od tłumaczki:

Po lewej: koło decyzji odzwierciedlające znanego nam obwarzanka w mniejszej skali. 

Granicę zewnętrzną wyznaczają “Wskaźniki środowiskowe”, obejmujące(od góry, zgodnie z ruchem wskazówek zegara): emisję gazów cieplarnianych, energię odnawialną, stan oceanów, ubytki słodkiej wody, zanieczyszczenia chemiczne/plastikiem, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenie azotem i fosforem, przekształcenie gruntów, utrata bioróżnorodności.  Zaznaczone są one kolorami: szarym (wskaźniki nie istotne w projekcie), zielonym (emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza) i żółtym (przekształcenie gruntów, utrata bioróżnorodności).

Granicę wewnętrzną wyznaczają “Wskaźniki społeczne”(od góry, zgodnie z ruchem wskazówek zegara): edukacja, przestępczość, energia, pożywienie, zdrowie, zarządzanie, dochód, poczucie wsparcia, nierówność majątkowa, środowisko, praca, mieszkania, powiązanie. Tak jak poprzednio: część wskaźników nie wchodzi w skład projektu - te są zaznacz Od one na szaro; przestępczość jest oznaczona żółtym kolorem, edukacja, zarządzanie i  przychód oznaczone są kolorem morskim, a zdrowie, środowisko, praca i powiązanie oznaczone są na zielono.

Po prawej na górze: krótki opis “wskaźników środowiskowych”: “The Saints Trail” został zaprojektowany z myślą o aktywnych wędrówkach, dlatego otrzymał ocenę 5 w kategoriach zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Chociaż grunty w kilku miejscach zostaną przekształcone z terenów zielonych, nie są to wszystko grunty wysokiej jakości i posiadamy pełną ocenę oddziaływania na środowisko oraz plan złagodzenia oddziaływanie projektu obejmujący stopniowe przywrócenie utraconej bio-różnorodności.

Poniżej znajduje się mapa szlaku.

Czy moglibyśmy użyć osobistych kół decyzyjnych, aby pomóc w rozwiązaniu naszych własnych dylematów. Na przykład lot w celu odwiedzenia ukochanego krewnego w odległym kraju, generujący tony emisji dwutlenku węgla lub posiadanie kota, który może dać nam wiele przyjemności, ale może też zdziesiątkować dziką przyrodę. Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie masz już jakiś wewnętrzny ekologiczny kompas moralny. Czego potrzebujesz, aby zainspirować się do działania i kierować złożonymi wyborami moralnymi? Czy naprawdę uczciwe jest proszenie ludzi, którzy żyją poniżej poziomu podstawy społecznej i poza przestrzenią obwarzanka, o podejmowanie decyzji moralnych? Czy proces powinien koncentrować się na stworzeniu narzędzia edukacyjnego, które pomoże ukształtować sytuację w pozytywny, opiekuńczy sposób? Delikatnie wskazując ulepszenia i pozytywne aspiracje.

 

 
 

Wybór parametrów

    Globalny pączek ma szereg określonych wymiarów społecznych i ekologicznych, ale miasta na całym świecie wykorzystują i interpretują dane i kategorie w nieco inny sposób. Inny członek wskazał: „Myślę, że jeśli zmniejszymy skalę do indywidualnego poziomu, powinniśmy uwzględnić możliwość różnych wymiarów. Nawet jeśli wymiary są takie same, cele ludzi mogą być naprawdę różne i mogą wyglądać zupełnie inaczej dla osób z rodzinami i osób bez; ktoś mieszkający samotnie nie może zużywać połowy energii dwojga ludzi dzielących mieszkanie; niektórzy potrzebują rezerwatu przyrody, który mogą odwiedzać codziennie, inni chcą tylko kilku drzew na ulicach”. Jeden z członków rozpoczął pracę nad programem próbującym zapełnić osobisty pączek przy użyciu standardowego pączka i omawianych kategorii.

Od tłumaczki:

 

Grafika przedstawia “Osobisty obwarzanek”, uwzględniający potrzeby i oczekiwania konkretnej osoby. 

Tak jak w modelu obwarzanka-przekroczenia, strefa zielona to strefa bezpieczna, podzielona na (od góry, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara): dochód, natura, samoświadomość, zasady moralne, związki, bezpieczeństwo/szacunek, zdrowie, odżywianie, wspólnota, dom. 

Zgodnie z zasadą obwarzanka: przestrzeń w centrum to niedobory, zewnętrze (poza strefą zieloną obwarzanka) - to przekroczenia. I tak, jak w klasycznym modelu, po stronie nadmiaru mamy wskazane z jakimi przekroczeniami mamy do czynienia (od góry, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara): oddaj więcej, lobbuj za zmianami, twój sprawiedliwy udział, panuj nad swoimi uprzedzeniami, zarządzanie nie własność, przestrzeń życiowa, dbaj o otoczenie.

    Napięcie między kwestiami środowiskowymi i społecznymi nie jest jeszcze obecne w tej wersji, a efekt push pull nie jest widoczny, więc jest to nadal “praca w toku”. 

    Określenie parametrów osobistych nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wszyscy pochodzimy z różnych środowisk i mamy różne perspektywy. Czy mierzysz według globalnych, krajowych czy lokalnych punktów odniesienia? Co zawieramy w pączku? Co znajduje się na zewnętrznej krawędzi, przesuwając osobiste granice, takie jak przestrzeń życiowa, wykorzystanie zasobów, wpływ na społeczność i środowisko lokalne? Rozmawialiśmy o znaczeniu zmniejszenia naszego osobistego wpływu, ale w jaki sposób to mierzymy i czy uwzględniamy rodzinę, relacje, więź ze społecznością, interakcję z naturą i kreatywność? Inne grupy Obwarzanka również eksperymentują z diagramem obwarzanka, stosując go do określonych i różnych dziedzin. Istnieje ciekawy kreatywny przykład, opracowany przez Bristol Artist Led Forum, pokazujący gospodarkę pączków dla projektów prowadzonych przez artystów.

 

 

Od tłumaczki:

Grafika przedstawia Ekonomię Obwarzanka dla projektów artystycznych. Jest to wariacja na temat podstawowego modelu obwarzanka. Sam obwarzanek reprezentuje tu “inkluzywny i zrównoważony rozwój kreatywny”; jego wewnętrzną granicę wyznacza “fundament sieci”, a zewnętrzną “sufit kreatywności”.

Poza “fundamentem sieci” mamy do czynienia z NIEDOBORAMI (od góry, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara): głosu (możliwości wypowiedzenia się), sieci, dobrobytu, zaangażowania i rozwoju publiczności, dochodu, przestrzeni na kreatywność, czasu na kreatywność, energii, zrównoważonego rozwoju i wytrzymałości, zbiorowego rozmachu, uczenia się, różnorodności i równości.

Poza “sufitem kreatywności” znajduje się strefa nadmiaru, a w niej (od góry, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara): współzawodnictwo, elitaryzm, instytucjonalizm, brak zaangażowania widowni, niskiej jakości efekty, artwashing (używanie sztuki i działań artystycznych do zakrycia głębokich i poważnych problemów) i gentryfikacja, słaba opieka społeczna dla pracowników, wypalenie (zawodowe), podziały i rozpad, polityka, bezwładność/prozaiczność, przeładowanie. Strefa NADMIARU to miejsce, gdzie następuje destrukcja kreatywności, współpracy i zaangażowania.

 

 

Projektowanie obwarzanka za pomocą sądów wartościujących

    Z zawodu i wykształcenia jestem projektantem i żeby wypracować, to o czymś myślę, czasami konkretyzuję pomysły poprzez wizualizację graficzną. To częściowo wyjaśnia, dlaczego ogólna wizualizacja pączka jest tak atrakcyjna: bierze wiele artykułów, badań, koncepcji i projektów i filtruje je w jeden łatwy do zrozumienia diagram. 

    Przygotowując ten artykułu, czytając sugestie innych członków, domyślnie wybrałam tryb projektanta. Zwlekając i unikając pisania, spędziłam wiele godzin tworząc grafikę pączka i omówione koncepcje. Ten proces stworzył coś, co, mam nadzieję, może być przydatne w debacie i pozwolił mi uporządkować i udoskonalić pomysły. Z naszej dyskusji wynika dla mnie, że projekt musi uwzględniać potrzebę działania na rzecz zmiany klimatu, ale także uwzględniać społeczne, twórcze i opiekuńcze aspekty społeczeństwa. Chciałam zachować powiązania między naszymi działaniami a zmianami klimatycznymi, ale także podkreślić, że życie nadal może być satysfakcjonujące i wciągające. Istnieje wiele pozytywnych działań, w których możemy uczestniczyć, a które nie wpłyną negatywnie na zmiany klimatyczne i należy je podkreślać i do nich zachęcać. Nawet jeśli musimy się poświęcić, możemy zyskać na inne sposoby. Na globalnej północy mamy problemy społeczne do rozwiązania, ale nie w takim stopniu jak na globalnym południu. Ważne jest również, aby pamiętać, że kategorie mają parametry, nad którymi my, jako jednostki, mamy kontrolę, w przeciwnym razie obwarzanek nie będzie osobisty, ani oparty na indywidualnych działaniach. 

    Poniższa grafika ewoluowała, czerpiąc inspirację z Ekonomii Obwarzanka, ale jako punkt wyjścia zastosowałam własne osądy wartościujące i te, które moim zdaniem spodobają się członkom Cambridge Doughnut. Pierwsza wersja jest być może zbyt szczegółowa i wymaga dopracowania i ciągłej dyskusji z innymi, brakuje na przykład zdrowia i aktywności fizycznej, ale mam nadzieję, że ludzie zobaczą, do czego możemy dojść.

 

Obraz po prawej to moja osobista wersja, wskazująca, gdzie obecnie znajduje się moje życie, w tym moje gospodarstwo domowe. Wynik pokazuje, że muszę skupić się na zmniejszeniu mojego wpływu na klimat, mogę też zwiększyć swoje działania społeczne i interakcje. Mieszkam w domu, który jest trochę za duży, korzysta z konwencjonalnej energii i nie jest dobrze izolowany. Konsumuję za dużo, a mój główny dochód gospodarstwa domowego jest generowany przez zawód, który nie ma pozytywnego wpływu na świat. Jednak cieszę się, że jestem częścią silnej społeczności, dobrze wykształconą i każdego dnia poszerzam swoją wiedzę i działania na rzecz klimatu. Mam nadzieję, że uwydatnia to interakcję między działaniami społecznymi i klimatycznymi.

 
 

Jak wyglądałby pączek Nigela Farage?

    Jak wyglądałby osobisty obwarzanek skompletowany przez kogoś o innych wartościach? To mogłoby być interesujące do zbadania. Być może prawdziwą wartością osobistych obwarzanków byłoby ustalenie, na przykład, jak wyglądałby pączek Nigela Farage'a? Czy możemy znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę? Ludzie mogą tworzyć własne parametry, budując swoje pączki, aby wyznaczać osobiste cele, do których mogą regularnie powracać. Aby wprowadzić prawdziwe zmiany, kluczową kwestią będzie zachęcenie tych, którzy nie mają wewnętrznych kompasów, do rozpoczęcia ich poszukiwania. Niedawno przeprowadziliśmy osobiste warsztaty dotyczące pączków i odkryliśmy, że nie ma znaczenia, jakiej metody użyjesz, to sam akt rozważenia problemów w ramach wspierającej grupy rówieśniczej naprawdę się liczy. 

    Czy będzie to dla Ciebie pomocne narzędzie? Proszę uzupełnij swoje i daj mi znać, jak sobie radzisz. Bardzo chętnie kontynuowałbym rozmowę.

 

 
 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.