12 maja 2023

Miasta, regiony i obwarzanek

Miasta i regiony wdrażające Ekonomię Obwarzanka – co to oznacza i ile by to kosztowało?

 

Podróż każdego miasta lub regionu, które chcą żyć w Obwarzanku, zaczyna się od postawienia ambitnego pytania: 

W jaki sposób nasz region/miasto/gmina może być domem dla prosperujących mieszkańców, żyjących w rozkwitającym miejscu, przy jednoczesnym poszanowaniu dobrobytu wszystkich ludzi i zdrowia całej planety?

 

To pytanie zachęca każde z tych miejsc do zbadania swoich lokalnych aspiracji w kontekście (swojej) globalnej odpowiedzialności, uznając, że każde miasto jest połączone z ludźmi na całym świecie i całą planetą.

 

Jaka jest wizja miasta lub regionu, który żyje w Obwarzanku?

Jest to miejsce, które zaspokaja podstawowe potrzeby każdej osoby – od żywności, edukacji i mieszkań po równość społeczną i głos polityczny – tak, aby każdy mieszkaniec mógł wieść życie pełne godności, możliwości i wspólnoty. To miejsce, którego budynki i infrastruktura są równie hojne jak żywy świat: zarządzają wodą, magazynują węgiel i zapewniają schronienie dzikim zwierzętom, podobnie jak otaczające je naturalne siedliska. To miejsce, które - świadome swojego wpływu na życie ludzi na całym świecie - szanuje ich prawa; od pracowników w globalnych łańcuchach dostaw po uchodźców szukających bezpieczeństwa. Jest to miejsce, które żyje w granicach planety, korzystając z energii odnawialnej, naprawiając i ponownie wykorzystując swoje materiały oraz regenerując przyrodę.

 

DEAL stworzył zestaw pięciu narzędzi „Rozwiniętego Obwarzanka”, które rozważa to pytanie na różne sposoby: objaśniając, opierając się na danych oraz poprzez różnorodne warsztaty z uczestnikami.

 


Cztery soczewki

W jaki sposób miasto może pomóc wprowadzić mieszkańców do Obwarzanka? Jeśli go rozwiniemy, możemy stworzyć mapę, która pozwoli na zbadać możliwe wersje przyszłości - te, których pragniemy - poprzez użycie czterech soczewek.

 

Cztery soczewki dotyczą zarówno kwestii społecznych, jak i ekologicznych, łącząc lokalne aspiracje miasta z jego globalną odpowiedzialnością.


 

Wejście na drogę Obwarzanka wymaga przekształcenia dynamiki kształtującej gospodarkę, od lokalnej do globalnej. W jaki sposób miasta i regiony mogą przejść od degeneracji do regeneracji świata ożywionego? W jaki sposób mogą przejść od podziałów społecznych do równego rozdziału możliwości i wartości dla wszystkich?

 

Wiele rdzennych społeczności nauczyło się żyć i prosperować w ten sposób, ale dziś – o ile nam wiadomo – nie ma miejsc, miast ani regionów lub narodów, którym się to udało. Niektórzy rozpoczynają podróż w tym kierunku wiedząc, że cele są jasne, ale złożone, że podróż jest pilna, ale wymaga czasu i że wymaga podjęcia działań teraz i tutaj, nawet w obliczu szerszych ograniczeń.

 

Chociaż wszystkie miasta mogą mieć wspólną ambicję „prosperowania w Obwarzanku”, droga do tego celu będzie wyglądać inaczej w każdym miejscu, w zależności od kontekstu geograficznego, kulturowego i społeczno-politycznego oraz unikalnych wyzwań i możliwości. Dla większości miejsc podążanie w kierunku Obwarzanka będzie oznaczać zarówno kontynuację, rozpowszechnianie i wzmacnianie tego, co obecnie idzie w dobrą stronę, zatrzymanie i odpuszczenie starych degeneracyjnych praktyk, ale również przyjęcie zupełnie nowego podejścia i zmianę sposobu planowania i organizacji naszych miast, aby zaspokajać potrzeby ludzi i troszczyć się o nasz planetarny dom.

 

Każde miasto odbędzie własną, niepowtarzalną podróż w kierunku bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości. Dlatego samorządy lokalne i regionalne – wspierane lub powstrzymywane przez własną strukturę organizacyjną i kompetencje, politykę i budżety, wolę polityczną lub bezwładność – będą rozpoczynać działania na różne sposoby, czasem duże, czasem małe, a czasem na wiele różnych sposobów jednocześnie.

 


Celując w Obwarzanka

Każde miasto będzie miało własną, niepowtarzalną podróż ku życiu w bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni Obwarzanka.

 


 

Tekst i grafiki pochodzą z opracowania "Cities & regions. Let's get started", autorstwa Doughnut Economics Action Lab.

Całość dostępna jest pod linkiem Cities & regions [wersja w języku angielskim]

 

Grafika w nagłówku pochodzi ze strony pixabay.com

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.