19 września 2022

Magiczny obwarzanek
– jak duża powinna być
gospodarka?

Jednym z wątków w dyskusjach na temat wzrostu jest wielkość gospodarki. Słowo „wzrost” niewątpliwie brzmi tak, jakby gospodarka rosła i stawała się większa. Kiedy to następuje, nasz dobrobyt wzrasta i otrzymujemy więcej środków na wspólne dobro. Ale jeśli gospodarka rozrasta się zbyt mocno, przez nadmierną presję na zasoby naturalne ryzykujemy przekroczenie granic tego, co planeta może znieść.

 

Wielkość gospodarki odnosi się tu do ilości dóbr i usług, które są produkowane i konsumowane. Jeśli ta ilość jest za mała, poniżej fundamentu społecznego, to nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich zdefiniowanych wewnątrz modelu potrzeb ludzkich, takich jak żywność, edukacja czy miejsca pracy. Natomiast jeśli gospodarka stanie się zbyt duża, granice możliwości planety zostaną przekroczone i ryzykujemy wywołanie katastrofalnych zmian klimatu, utratę różnorodności biologicznej i inne negatywne konsekwencje. Innymi słowy, gospodarka musi pozostać w zielonym obszarze, który wyznacza obwarzanek.

 

 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.