07 października 2022

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – na czym polega i dlaczego jest istotna dla rozwoju społeczeństwa?

Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy społeczeństwu już od wielu lat. W 1987 roku jej koncepcję przedstawiono w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada solidarność międzypokoleniową, a więc obecne pokolenia podczas realizacji swoich potrzeb powinny brać pod uwagę potrzeby przyszłych. To jednak nie wszystko. W tej idei nie chodzi jedynie o ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i gospodarkę, ale również o napędzanie pozytywnych procesów, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Ziemi.

 

Na czym polega zrównoważony rozwój?

Definicja zrównoważonego rozwoju została ujęta w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, gdzie zrównoważony rozwój jest opisany jako „taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Chodzi tu więc o solidarność pomiędzy ludźmi żyjącymi współcześnie a tymi, którzy dopiero się urodzą.

 

Zasada zrównoważonego rozwoju w polskiej Konstytucji

O zasadzie zrównoważonego rozwoju mowa także w art. 5 Konstytucji RP, który stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.W tym miejscu ustawa zasadnicza wskazuje, że obowiązkiem państwa jest taka ochrona środowiska, w której bierze się pod uwagę potrzeby teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

 

Czy rozwój zrównoważony jest możliwy?

Koncepcja zrównoważonego rozwoju to ideał, do którego można dążyć. To wzór, którym trzeba kierować się budując nowoczesne społeczeństwa. Oczywiście, realizacja wszystkich postulatów może zająć wiele lat, ale warto podjąć wysiłek dla lepszego życia całej ludzkości.Pierwsze działania są już podejmowane. „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, którą przyjęły 193 państwa członkowskie ONZ zawiera 17 celów i 169 zadań do realizacji. Wśród nich znalazły się takie kwestie jak: wyeliminowanie ubóstwa i głodu na świecie,

 

Źródło Koncepcja zrównoważonego rozwoju – na czym polega i dlaczego jest istotna dla rozwoju społeczeństwa? - Pszczoła Musi Być (pszczolamusibyc.pl)

 

 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.