20 października 2022

Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju

Jednym z warunków rozwoju cywilizacji staje się gospodarowanie zasobami, w szczególności naturalnymi. Z uwagi na wyczerpujące się zasoby nieodnawialne czy ograniczoność samoodnowy ekosystemów nie bez znaczenia staje się uwzględnianie kryteriów ekologicznych i społecznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Osiąganie zysków jako jeden z głównych celów przedsiębiorstwa jest niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania na stale rosnące potrzeby interesariuszy. Taką potrzebą staje się czyste, samoregenerujące się środowisko przyrodnicze.

 

Efektywność (ang. efficiency) ex definitione to osiąganie celów w ekonomiczny sposób. Efektywność jest poszukiwaniem właściwej równowagi między ekonomią (gospodarowanie zasobami: czas, materiały, finanse, obszar) a wyznaczonymi przez przedsiębiorstwo celami. W zarządzaniu stosuje się rozróżnienie pomiędzy efektywnością a skutecznością, czyli samym osiągnięciem ustalonego celu.

 

Istotnym aspektem jest ocena efektywności w ujęciu holistycznym. Najbardziej popularną koncepcją wieloaspektowej oceny efektywności organizacji jest zrównoważona karta wyników (ang. balanced scorecard) zaproponowana przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona.

 

https://del.masterpeace.pl/lib/p8y4jv/PL-10-thoughts-on-growth-1-la2fkk3r.pdf

 

 

 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.