22 września 2022

Co to jest obwarzanek

Co to jest obwarzanek?

Pomyśl o nim jako o kompasie dla dobrobytu człowieka w XXI wieku, którego celem jest zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi na świecie. 

Składa się z dwóch koncentrycznych pierścieni. Fundament społeczny – mający zapewnić, że nikomu nie zabraknie podstawowych elementów życia, oraz pułap ekologiczny – mający zapewnić, że ludzkość wspólnie nie przekroczy granic planetarnych. Pomiędzy tymi dwiema granicami znajduje się przestrzeń w kształcie obwarzanka, która jest zarówno ekologicznie bezpieczna, jak i sprawiedliwa społecznie – przestrzeń, w której ludzkość może się rozwijać.

 

 

Istota obwarzanka

1. Fundament społeczny – poniżej którego leży krytyczna deprywacja człowieka 

2. Pułap ekologiczny – poza którym leży krytyczna degradacja planetarna

 

12 wymiarów fundamentu społecznego wywodzi się z priorytetów społecznych uzgodnionych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (ONZ, 2015)

 

Ilościowe określenie obwarzanka

Poniższy obrazek pokazuje stan ludzkości i nasz planetarny dom; pomyśl o tym jako o „selfie” ludzkości na początku XXI wieku. 

Każdy wymiar jest mierzony, jeśli to możliwe, za pomocą 1 lub 2 wskaźników. Czerwone kliny pokazują zakres niedoboru i przekroczenia społecznych i planetarnych granic obwarzanka. 

Pokazuje nam, że miliony ludzi wciąż cierpią niedobory we wszystkich 12 wymiarach społecznych i że ludzkość przekroczyła już co najmniej cztery granice planetarne (zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie chemiczne są obecnie nieoznaczone). 

Aby osiągnąć XXI wieczny cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb wszystkich w ramach ograniczonych środków żyjącej planety, musimy wyeliminować całą czerwieni w obwarzanku, a to musi być zrobione po obu jego stronach jednocześnie.

 

 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.